Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Güvenlik Raporlama Sistemi
Bildirim Formu
Form Kodu GRS 01
Yayınlanma Tarihi 01.03.2012
Revizyon Tarihi -
Revizyon Numarası 0
Bildirimin Konusu  İlaç Güvenliği
 Cerrahi Güvenlik
 Transfüzyon Güvenliği
 Diğer
Olayını Anlatınız
Varsa Görüş ve
Önerilerinizi Yazınız
Güvenlik Sorusu
Kontrol Değiştir
 
Açıklamalar : * Bildirim formunda yer alan "Olayı Anlatınız" bölümünün doldurulması zorunlu olup diğer iki bölümün doldurulması ise ihtiyaridir.
* Çalışanlar, personel ve hasta isminden bağımsız olarak sadece olayın konusu ve olaya ilişkin bilgilere yer vermelidir.
* Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmamalıdır.
* Forma, olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yazılmamalıdır.